Det är mycket som skall hinnas med så här på våren … 

  
Stängsla hagar …

  
Mycket trädgårdsarbete (för vissa 😉 )

  
Aklejor skall sprida sig runt om på Hermansdal …

  
  
Chagaodling på Hermansdal 🙂  
Fortsättning följer … 😉

Dela till dina vänner: